Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Heidin Kauneushuone

Y-Tunnus: 3201931-2

Lukkotie 8

12540 Launonen

Puh. +358443303115

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Mäkelä

Lukkotie 8

12540 Launonen

tmcd@heidinkauneushuone.com

3. Rekisterin nimi

tmcd markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä

markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän

yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:

- Nimi

- Puhelinnumero

- Osoite

- Sähköpostiosoite

- Organisaation nimi ja y-tunnus

- Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta,

yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että

maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua

rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten

tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla

ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet

Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on

tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja

sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen

käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä

selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen

jälkeen.